Αρχική      Νέα     Photos      Εκπομπές      Ατζέντα      Κυκλοφορίες      Βιβλίο      Θέατρο      Συνεντεύξεις      Kαφενεδάκι      Πνύκα      Bίντεο      Επικοινωνία!     Downloads      Τεχνολογικό Μαγκαζίνο      Ισολογισμός χρήσης
1990 - 2020. 30 χρόνια Atlantis!

Ετοιμη η πρώτη ρομποτική πλατφόρμα, στην υπηρεσία της τρίτης ηλικίας

Το RAPP Project βρίσκεται στο τέλος του δεύτερου από τα τρία χρόνια του και έχει να πα­ρουσιάσει εντυπωσιακή πρόοδο τόσο στην τεχνολογική, όσο και στην κοινωνική του διάστα­ση. Όσον αφορά την τεχνολογική πλευρά, η πρώτη έκδοση της ρομποτικής πλατφόρμας εί­ναι γεγονός!

Αυτή συμπεριλαμβάνει το RAPP Store, το οποίο μπορεί να φιλοξενεί ρομποτι­κές εφαρμογές, το RAPP Platform που διαθέτει μία πληθώρα αλγορίθμων (Speech2Text, Text2Speech, Machine learning και Image processing), υποστηρίζει τα κατάλληλα services που καλούνται από τις ρομποτικές εφαρμογές, καθώς και τους controllers των δύο ρομποτι­κών οχημάτων που εμπλέκονται στο RAPP, του ΝΑΟ και του Ang-Med Rollator.

Σχετικά με την κοινωνική σκοπιά, έχουν ήδη εκτελεστεί συνεδρίες χρήσης του robot NAO σε ομάδες χρηστών που περιλαμβάνουν ηλικιωμένους με δυσκολία εκμάθησης της τεχνολογί­ας και άτομα που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού. Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα εν­θαρρυντικά με τους ηλικιωμένους εθελοντές να αλληλοεπιδρούν με το ρομπότ μέσω εφαρ­μογής που δοκιμάζει τη βραχυπρόθεσμη μνήμη τους.

Την τρέχουσα περίοδο διορθώνουμε τις ατέλειες των αρχικών tests προκειμένου να είμαστε έτοιμοι για την τελική εκτέλεση των εφαρμο­γών σε διευρυμένες ομάδες χρηστών.Δρ. Ανδρέας Συμεωνίδης

Από μέρα σε μέρα, το δεύτερο ρομπότ (Ang-Med Rollator) θα φτάσει στις εγκαταστάσεις του ινστιτούτου MATIA, όπου θα αρχίσουν οι συνεδρίες με ηλικιωμένους ασθενείς που βρίσκονται στο στάδιο της αποκατάστασης από κάταγμα γοφού. Ο Ανδρέας Συμεωνίδης, συντονιστής του έργου και ερευνητής του ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ σημειώνει: «Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους δημιουργήθηκαν επιτυχώς οι απαραίτητες ρομποτικές εφαρμογές, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν κατά την πρώτη γνωριμία των ρομπότ με τους χρήστες. Την τρέχουσα περίοδο διορθώνουμε τις ατέλειες των αρχικών tests προκειμένου να είμαστε έτοιμοι για την τελική εκτέλεση των εφαρμογών σε διευρυμένες ομάδες χρηστών».
Από την πλευρά της, η Miren Iturburu από το Ινστιτούτο Γεροντολογίας της Ισπανίας και εταίρος του έργου, αναφέρει ότι: «το ρομπότ ANG-Med Rollator, θα ελεγχθεί τόσο σε εργαστηριακές όσο και σε πραγματικές συνθήκες στον όροφο αποκατάστασης γοφού του νοσοκομείου Birmingham του ινστιτούτου Matia. Εκεί, οι ασθενείς θα έχουν την ευκαιρία να εκτελέσουν κάποιες εξατομικευμένες ασκήσεις και η δραστηριότητά τους θα καταγρά­φεται και θα αναφέρεται στους υπεύθυνους ιατρούς, ώστε να παρακολουθείται η πορεία αποθεραπείας τους».
Στόχος του RAPP Project τώρα είναι η δημιουργία της επόμενης έκδοσης του λογισμικού και η διάθεσή του στην κοινότητα του ελεύθερου λογισμικού, στοχεύοντας τόσο στην ευ- ρεία διάδοσή του, όσο και στην επέκτασή του από την κοινότητα. Παράλληλα, στόχος είναι να δημιουργηθούν νέες ρομποτικές εφαρμογές (RApps), οι οποίες θα δοκιμαστούν στα user groups κατά την τελική αξιολόγηση του έργου που θα λάβει χώρα τον τρίτο και τελευταίο χρόνο.

Χρήστος Βαδράτσικας

Facebook Comments

Γράψε το σχόλιο σου

 

Ακούστε live..!